Miesto,čas a spôsob zverejňovania

 

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

  1. Ústne u ktoréhokoľvek zamestnanca OcÚ Pakostov, pričom ten je povinný spísať žiadosť na formulári.
  2. Osobne v kancelárii - podateľni Obecného úradu v Pakostove
  3. Písomne poštou
  4. Faxom na faxové číslo: +421574498222
  5. Elektronickou poštou na e-mailovu adresu: pakostov@stonline.sk

 

Úradné hodiny na Obecnom úrade

Pondelok        7:30 - 12:00    12:30 - 16:00

Streda           7:30 - 12:00    12:30 - 16:00

Piatok            7:30 - 12:00    12:30 - 14:30 


Adresa

Obecný úrad Pakostov

Pakostov 24

094 07 Nižná Sitnica