Program CS Poľsko - Slovensko

06.02.2012 08:21

         

 

Informácia o projekte
Projekt: Partnerstvo pre vystavbu kanalizačnych systémov v obciach Zarszyn a Pakostov č. wtsl. 01.02.00-18-201/10

Vedúcim partnerom je Gmina Zarszyn zastúpený Andrej Betlej - Wojt Guriny. V tomto projekte bude napojenych 460 obyvatel'ov obce a dĺžka trasy je 4011 m. Projekt má priamy a pozitivny vplyv na cieľovú skupinu projektu, ktorú predstavujú obyvatelia obce Pakostov a Zarszyn. Výsledky projektu budú mať veľmi široký sociálno-ekonomicky dopad.Zlepšia sa podmienky obyvateľov v oblasti dostupnost i základnej infraštruktúry ochrany životného prostredia.

Vystavba funkčnej kanalizácie bude mať vplyv na zlepšenie hygienických podmienok v oboch obciach, upraví nakladanie s odpadovymi vodami, prispeje k eliminácii vypúšťania odpadových vôd do prostredia zvýši atraktivitu bývania týchto území.
 

Rozpočet projektu
Partneri                                 EFRR                     Spolufinancovanie        Vlastny vklad        Dofinancovanie Z EFRR
Partner hlavny              1 356 615,76 €                             0,00 €                239 402,79 €                1 596 018,55 €
Partner 1                     1 451 674,03 €                     170 785,18 €                85 392,59 €                1 707 951,80 €

Spolu                           2 808 289,79 €                    170 785,18 €              324 795,59 €                3 303 870,35 €

Zakončenie projektu plánujeme na mesiac máj 2013.


Koordinátorom projektu Partnerstvo pre výstavbu kanalizačných systémov v obciach Zarszyn a Pakostov je na pol'skej strane ako vedúci partner Bogdan Golowski a na slovenskej strane Ing. Peter Pichonský.

Odkazy na zmluvy a fotodokumentáciu:

Fotodokumentácia.pdf (542,2 kB)

Zmluvy a objednávky