Ochrana pred povodňami - Preventívne opatrenia na potoku Čeršľa v obci Pakostov

 

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP str. 1.jpg (316,6 kB)

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP str. 2.jpg (337,4 kB)

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP str. 3.jpg (311,9 kB)

 

Dodatok č.2 k Zmluve o NFP str.1.jpg (337,6 kB)

Dodatok č.2 k Zmluve o NFP str.2.jpg (454,6 kB)

Dodatok č.2 k Zmluve o NFP str.3.jpg (291,3 kB)

Dodatok č.2 k Zmluve o NFP str.4.jpg (514,3 kB)

Dodatok č.2 k Zmluve o NFP str.5.jpg (624,4 kB)

Dodatok č.2 k Zmluve o NFP str.6.jpg (405,8 kB)

 

Dodatok č.3.pdf k Zmluve o NFP  (1 MB)

 

Dodatokč.4.pdf (1 MB)

Dodatok k Zmluve o dielo str. 1.jpg (227,1 kB)
Dodatok k Zmluve o dielo str. 2.jpg (190,4 kB)

 

 

Dodatok č.1 k zmluve str.1.jpg (438,2 kB)
Dodatok č.1 k zmluve str.2.jpg (433,7 kB)

 

 

Návrh zmluvy o dielo str.1.jpg (444,6 kB)
Návrh zmluvy o dielo str.2.jpg (588,3 kB)
Návrh zmluvy o dielo str.3.jpg (678,4 kB)
Návrh zmluvy o dielo str.4.jpg (646 kB)
Návrh zmluvy o dielo str.5.jpg (638,3 kB)
Návrh zmluvy o dielo str.6.jpg (668,3 kB)
Návrh zmluvy o dielo str.7.jpg (607 kB)
Návrh zmluvy o dielo str.8.jpg (548,2 kB)
Návrh zmluvy o dielo str.9.jpg (487,3 kB)

Dodatok č.1.pdf (373,6 kB)

Príloha č.1, Rozpočet stavby.pdf (2,6 MB)

 

Poistná zmluva Ochrana pred povodňami.pdf (1,1 MB)

 

Dodatok k UZ.jpg (215,9 kB)

Dodatok k UZ 1.jpg (331,7 kB)

Dodatok k UZ 2.jpg (331,8 kB)

 

Dodatok č. 2 k Úverovej zmluve str.1.jpg (238,1 kB)

Dodatok č. 2 k Úverovej zmluve str.2.jpg (269,5 kB)

Dodatok č. 2 k Úverovej zmluve str.3.jpg (334,6 kB)

Dodatok č. 2 k Úverovej zmluve str.4.jpg (138,7 kB)

 

Dodatok č. 3 k Úverovej zmluve č. 112846-2013 str. 1.jpg (233,9 kB)
Dodatok č. 3 k Úverovej zmluve č. 112846-2013 str. 2.jpg (327,6 kB)
Dodatok č. 3 k Úverovej zmluve č. 112846-2013 str. 3.jpg (122 kB)
 

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 112846-2013

Dohoda o vyplňovacom práve 112846.jpg (259,3 kB)
Dohoda o vyplňovacom práve 112846.jpg (155,2 kB
 

Úverová zmluva č. 117882-2013

 

Úverová zmluva str. 01.jpg (217,3 kB)

Úverová zmluva str. 02.jpg (311,3 kB)

Úverová zmluva str. 03.jpg (306,4 kB)

Úverová zmluva str. 04.jpg (313,7 kB)

Úverová zmluva str. 05.jpg (332,9 kB)

Úverová zmluva str. 06.jpg (334 kB)

Úverová zmluva str. 07.jpg (321,4 kB)

Úverová zmluva str. 08.jpg (359,6 kB)

Úverová zmluva str. 09.jpg (321 kB)

Úverová zmluva str. 10.jpg (330,7 kB)

Úverová zmluva str. 11.jpg (330,7 kB)

Úverová zmluva str. 12.jpg (162,1 kB)

 

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 117882-2013

 

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke str. 1.jpg (200,6 kB)

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke str. 2.jpg (270,4 kB)

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke str. 3.jpg (158,6 kB)

 

Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov - rekonštrukcia kotolne ZŠ 

Kúpna zmluva 
 

Mandátna zmluva

Smlouva o dílo

smlouva o dílo1.jpg (197,1 kB)

smlouva o dílo 2.jpg (203,7 kB)
smlouva o dílo 3.jpg (256,3 kB)
smlouva o dílo 4.jpg (253,8 kB)
smlouva o dílo 5.jpg (167,7 kB)

Dodatok č. 1 HEGAs.jpg (155,7 kB)
Dodatok č. 2 HEGAs.jpg (166,7 kB)
 

 

Mandátna zmluva Kubík

 
 

Poistná zmluva  Kotolňa ZŠ

poistna zmluva.pdf (471,7 kB)
poistna zmluva.pdf 1.pdf (381 kB)
poistna zmluva.pdf 2.pdf (597,1 kB)
 

Zmluva o nájme VNL

Zmluva o poskytovaní stravy

 

"Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Pakostov"

Informácia o projekte: 

 
Tento projekt sa realuzije s podporou Európskej Únie, Európsky fond regionálného rozvoja 
Operačný program : Konkurencieschopnisť a hospodársky rast.
Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Pakostov
Prijímateľ - Obec Pakostov
Začiatok projektu : 20.07.2015 - Ukončenie prjektu : 31.12.2015
 
 

ZoD MARBER_PAKOSTOV-VO.pdf (2,3 MB)

Dodatok k zmluve o dielo.pdf (238,6 kB)

 

Dodatok k zmluve o dielo.1.pdf (239,6 kB)
Dodatok.c.1 -ZoD.pdf (444,9 kB)

 

 

 

Rozhodnutie.pdf (276,8 kB)

Rozhodnutie.1.pdf (126 kB)

Rozhodnutie.2.pdf (441,6 kB)
Rozhodnutie.3.pdf (437,5 kB)
Rozhodnutie.4.pdf (422,7 kB)

 

 

Zmluva o pôžičke - Real Trading.pdf (225,2 kB)

Zmluva o pôžičke- Real Trading.1.pdf (179 kB)


 

Zmluva o pôžičke MARBER.1.pdf (159,2 kB)
Zmluva o pôžičke MARBER.pdf (207,9 kB)
 

 

Zmluva o pôžičke Top.pdf (214,7 kB)

Zmluva o pôžičke Top.pdf (214,7 kB)

 

Rozpočet - príloha Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.pdf (516,7 kB) 

 

Zmluva o bežnom účte 30.12.2015.pdf (700,1 kB)

 

Objednávka na svetelnotechnické meranie .pdf (198,6 kB)

 

Zmluva o poskytnutí  NFP.pdf (5,8 MB)

 

Dodatok č. 1 - NFP.pdf (18 MB)

 

Zmluva o dielo. IKF.pdf (294,1 kB)
Zmluva o dielo IKF.pdf (248,3 kB)
Zmluva o dielo.IKF  (235,5 kB)

 

Zmluva o dielo svetelnotechnické štúdia.pdf (235,3 kB)
Zmluva o dielo svetelnotechnické štúdia.1.pdf (401,7 kB)
Zmluva o dielo svetelnotechnické štúdia.2.pdf (458,4 kB)
Zmluva o dielo svetelnotechnické štúdia.3.pdf (501,3 kB)
Zmluva o dielo svetelnotechnické štúdia.4.pdf (472,2 kB)
Zmluva o dielo svetelnotechnické štúdia.5.pdf (215,3 kB)

Dodatok č.1.pdf (225,4 kB)

Dodatok č.1.1.pdf (108,6 kB)

 

Tabuľa - Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Pakostov.jpg (208,3 kB)

 

Predmet projektu:

Začiatok projektu: júl 2015
Ukončenie projektu: jún 2016
- modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Pakostov výmenou resp. doplnením 88 kusov svietidiel
- zníženie energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia o 45,95 GJ/rok
- zníženie nákladov na údržbu sútavy verejného osvetlenia o 48,57 %
- zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky
Vďaka podpore Európskej únie sa realizoval projekt zameraný na zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenia informovanosti o efektívnom využívaní energie. V sledovanom monitorovacom období 11/2016 - 10/2017 došlo k úspore energie vo výške 45,95 GJ/rok pri počte svietidiel 88 kusov.

Projekt prispel k spokojnosti našich občanov, nakoľko je lepšia svietivosť v obci a tiež prispel aj k úspore elektrickej energie, čo sa prejavilo aj po finančnej stránke

 

Úverová zmluva č. 247724-2015 .pdf (4,7 MB)

Dodatok č. 1 str. 1 úverová zmluva (1).jpg (432 kB)
Dodatok č. 1 str. 2 úverová zmluva (2).jpg (351,7 kB)
 

 

Dohoda o vyplňovacom práve č. 247724-2015 .pdf (275,9 kB)

Dohoda o vyplňovacom práve č. 247724-2015 .1.pdf (379,3 kB)
Dohoda o vyplňovacom práve 247724-2015 .2.pdf (182,8 kB)Zmluva o zriadení záložného právač. 247724-2015.pdf (373,1 kB)
Zmluva o zriadení záložného právač..247724-2015 1.pdf (423,5 kB)
Zmluva o zriadení záložného právač.247724-2015.2.pdf (424,3 kB)
Zmluva o zriadení záložného práva.č. 247724-20153.pdf (445,6 kB)
Zmluva o zriadení záložného práva.č.247724-2015 4.pdf (280 kB)

 

 

 Fotodokumentácia 


 

 

 

Dohoda o urovnaní.pdf (767,5 kB)


 

"Rekonštrukcia miestných komunikácií v obci Pakostov"

 

Zmluva o dielo Z20161941_Z

 
 
 

Úprava verejného priestranstva obce Pakostov

Výzva na predloženie ponúk inžinierké projektovanie.pdf (289 kB)


Výzva na predloženie ponúk stavebný dozor.pdf (301,6 kB)


Zmluva o dielo inžinierská agentúra.pdf (825,3 kB)

 

 

 

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - NATRU - PACK

Zmluva o uzavretí - NATUR-PACK.pdf (1,6 MB)
 

PSK - Zmluva č. 492_2016_OK o poskytnutí dotácie.pdf (1,2 MB)

 

 

Kúpna zmluva Malik

 
 
 

 

Kúpna zmluva Gabriel Valiga

 

 

 

Dohoda o poskytovaní súčinnosti č. SÚC PSK 076/4200/1200DoS/2016

Dohoda o poskytnutí súčinnosti.pdf (916,2 kB)

Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí súčinnosti zo dňa 03.10.2016.pdf (668 kB)

Dodatok č. 2 k dohode o poskytnutí súčinnosti zo dňa 03.10.2016.pdf (497,6 kB)

Dodatok č. 3 k dohode o poskytnutí súčinnosti zo dňa 03.10.2016.pdf (462,9 kB)

 

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle §409 a nasledujúceho Obchodného zákonníka č. 513/ 1991 Zb. uzatvorená 02.01.2018

Kúpna zmluva COOP Jednota.pdf (226,3 kB)

Kúpna zmluva COOP Jednota.1.pdf (232,6 kB)

Kúpna zmluva COOP Jednota.2.pdf (157,1 kB)Zmluva o spolufinancovaní a financovaní realizácie Národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Pakostov.pdf (2,5 MB)
 

 

Zapisovateľ MVK.pdf (202,2 kB)

 

Zmluva o splátkovom úvere OTP 27.8.2018.pdf (1,7 MB)

Všeobecné úver. podmienky.pdf (2,9 MB)

Dodatok č.1 k Zmluve o úvere.pdf (724,5 kB)

 

KÚPNA  ZMLUVA

Kúpna zmluva Ing. Anna Meričková a Róbert  Meričko.jpg (259,9 kB)
Kúpna zmluva Ing. Anna Meričková a Róbert Meričko 1.jpg (343,2 kB)
Kúpna zmluva Ing. Anna Meričková a Róbert Meričko 2.jpg (255,4 kB)

 

KÚPNA ZMLUVA