Rekonštrukcia kotolne v ZŠ

Výzva na predkladanie ponúk - Tabuľa

výzva na predkladanie ponúk. jpg (190,4 kB)
výzva na predkladanie ponúk. jpg (200,2 kB)

 

Výzva na predkladanie ponúk -  Projektová dokumentácia

výzva na predkladanie ponúk.jpg (208,7 kB)
výzva na predkladanie ponúk.jpg (203,5 kB)
výzva na predkladanie ponúk.jpg (141,5 kB)

 

Výzva na predkladanie ponúk - Stavebný dozor

1 Situace stavby.pdf (568 kB)
2 Průvodní zpráva.pdf (122 kB)
3 Technologie kotelny - TL.pdf (62,4 kB)
3.1 Technologie kotelny - technická zpráva.pdf (473,2 kB)
3.2 Seznam materiálu.pdf (81 kB)
3.3 Technologie kotelny - půdorys.pdf (151,9 kB)
3.4 Technologie kotelny - technologické schéma.pdf (150,5 kB)
4.1 Elektroinstalace, MaR - specifikace.pdf (62,6 kB)
4.1 Elektroinstalace, MaR - TZ.pdf (126,1 kB)
4.2 Elektroinstalace, MaR.pdf (78,5 kB)
5 Stavební úpravy - TL.pdf (62 kB)
5.1 Stavební úpravy - technická zpráva.pdf (101,3 kB)
5.2 Stavební úpravy - jestujúci stav - buraci práce.pdf (129,3 kB)
5.3 Stavební úpravy - nový stav.pdf (170,1 kB)
6 Výkaz, výměr - TL.pdf (241,5 kB)
Kotelna-Pakostov - celkový výkaz výměr.pdf (53,9 kB)
ZŠ Pakostov - část ASR - výkaz výměr.pdf (64,5 kB)
ZŠ Pakostov - část MaR - výkaz výměr.pdf (106,6 kB)
ZŠ Pakostov - Titulní listy.pdf (69,6 kB)

 

1 Situace stavby.pdf (568 kB)
2 Průvodní zpráva.pdf (122 kB)
3 Technologie kotelny - TL.pdf (62,4 kB)
3.1 Technologie kotelny - technická zpráva.pdf (473,2 kB)
3.2 Seznam materiálu.pdf (1,1 MB)
3.3 Technologie kotelny - půdorys.pdf (151,9 kB)
3.4 Technologie kotelny - technologické schéma.pdf (150,5 kB)
4.1 Elektroinstalace, MaR - specifikace.pdf (62,6 kB)
4.1 Elektroinstalace, MaR - TZ.pdf (126,1 kB)
4.2 Elektroinstalace, MaR.pdf (78,5 kB)
5 Stavební úpravy - TL.pdf (62 kB)
5.1 Stavební úpravy - technická zpráva.pdf (101,3 kB)
5.2 Stavební úpravy - jestujúci stav - buraci práce.pdf (129,3 kB)
5.3 Stavební úpravy - nový stav.pdf (170,1 kB)
6 Výkaz, výměr - TL.pdf (241,5 kB)
Kotelna-Pakostov_29.9.2014- celkový výkaz výměr.xls (169,5 kB)
ZŠ Pakostov - část ASR - výkaz výměr.xls (249,5 kB)
ZŠ Pakostov - část MaR - výkaz výměr.xls (74 kB)
ZŠ Pakostov - Titulní listy.pdf (69,6 kB)
Verejné obstarávanie

 

Výzva na predloženie ponuky - Výstavba miestnej komunikácie.docx (15,9 kB)

VÝZVA_na_predloženie_ponuky - Výstavba miestnej komunikácie - Stavebný dozor.docx (21,4 kB)

 

VÝZVA_na_predloženie_ponuky - Výstavba verejných priestranstiev, parkov.docx (21,4 kB)
 

 
 

Výzva na preloženie ponuky

Pakostov - kanalizácia a ČOV II.etapa

 

PD kanalizácia.pdf (2,3 MB)VV Pakostov.pdf (503,9 kB)
Výzva Pakostov-kanalizácia.doc (110 kB)
VV Pakostov.pdf (503,9 kB)

 
 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Pakostov

 

Návrh na plnenie kritéria.docx (15,3 kB)
Príloha č.2 - Výkaz výmer.xls (10 kB)
Výzva na predkladanie ponúk.docx (21,5 kB)
Zmluva o dielo Pakostov.docx (18 kB)
 

 
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Pakostov,
SO 07 Vetva „G“ “

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Pakostov,

SO 07 Vetva „G“ “

mapa.pdf (160,7 kB)
Prieskum trhu.pdf (352,9 kB)
Príloha č. 2 VV _SO_07_Vetva_G (2).xls (23,5 kB)
príloha č.1 ZoD.doc (80 kB)
Príloha č.3 kritéria.doc (55,5 kB)
vzorový priečny rez.pdf (41,4 kB)
 

Rekonštrukcia ZŠ a MŠ

CD_Pakostov_Skola.zip.zip (3,2 MB)
príloha č.1 ZoD (2).doc (81,5 kB)
Príloha č.2 -VV__Rekonštrukcia_ZŠ_a_MŠ_Pakostov.xls (69,5 kB)
Príloha č.3 kritéria (2).doc (55 kB)
Výzva Pakostov ZŠ a MŠ.pdf (171,4 kB)