Jozef Fedorko - starosta obce, Monika Raková - ekonómka obce, Ján Ščerba - poslanec OZ, Dušan Gombita - poslanec OZ, Andrej Zeleňák - poslanec OZ, Ľubomír Cibuláš - poslanec OZ, Katarína Ambruchová - poslankyňa OZ

Jozef Fedorko - starosta obce, Monika Raková - ekonómka obce, Ján Ščerba - poslanec OZ, Dušan Gombita - poslanec OZ, Andrej Zeleňák - poslanec OZ, Ľubomír Cibuláš - poslanec OZ, Katarína Ambruchová - poslankyňa OZ