Vitajte na našom webe

 

PROJEKT cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-13

               

 

Informácia o projekte
Projekt: Partnerstvo pre vystavbu kanalizačnych systémov v obciach Zarszyn a Pakostov č. wtsl. 01.02.00-18-201/10

Vedúcim partnerom je Gmina Zarszyn zastúpený Andrej Betlej - Wojt Guriny. V tomto projekte bude napojenych 460 obyvatel'ov obce a dĺžka trasy je 4011 m. Projekt má priamy a pozitivny vplyv na cieľovú skupinu projektu, ktorú predstavujú obyvatelia obce Pakostov a Zarszyn. Výsledky projektu budú mať veľmi široký sociálno-ekonomicky dopad.Zlepšia sa podmienky obyvateľov v oblasti dostupnost i základnej infraštruktúry ochrany životného prostredia.

Vystavba funkčnej kanalizácie bude mať vplyv na zlepšenie hygienických podmienok v oboch obciach, upraví nakladanie s odpadovymi vodami, prispeje k eliminácii vypúšťania odpadových vôd do prostredia zvýši atraktivitu bývania týchto území.

Zakončenie projektu plánujeme na mesiac máj 2013.

Koordinátorom projektu Partnerstvo pre výstavbu kanalizačných systémov v obciach Zarszyn a Pakostov je na pol'skej strane ako vedúci partner Bogdan Golowski a na slovenskej strane Ing. Peter Pichonský.

Odkazy:         Program CS Poľsko - Slovensko

           Zmluvy a objednávky

 

 Dohoda_ §50j Pakostov.pdf (91,4 kB)Zmluva o najme Pakostov ČOV.pdf (92,4 kB)

Novinky

Voľby do Európskeho parlamentu 25.5.2019

13.03.2019 10:46
2019-02-04-135842-2019_028.pdf (158,5 kB) 2019-02-04-140251-vo__by_do_EU-inform__cia.pdf (142,1 kB) Europsky parlament.docx (12,2 kB)

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s.

31.05.2017 09:25
Dňa 09.02.2017 bola naša obec vyhodnotená, ako obec s predpokladom stabilného rozvoja.

Program CS Poľsko - Slovensko

06.02.2012 08:21
            Informácia o projekte Projekt: Partnerstvo pre vystavbu kanalizačnych systémov v obciach Zarszyn a Pakostov č. wtsl. 01.02.00-18-201/10 Vedúcim partnerom je Gmina Zarszyn zastúpený Andrej Betlej - Wojt Guriny. V tomto projekte...

Informácie pre návštevníkov

08.04.2011 09:59
Informujte Vašich návštevníkov čo možno najčastejšie o novinkách a akciách na Vašom webe. Aby ste užívateľov naučili Vaše stránky pravidelne navštevovať, je dôležité webovú prezentáciu pravidelne aktualizovať. Pre automatickú distribúciu článkov až ku čitateľovi môžete využiť RSS kanály.

Webová prezentácia bola spustená

08.04.2011 09:58
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú prezentáciu a čo prinesie návštevníkom. Uveďte, aké máte ciele s projektom a čo prinesie užívateľom. Pokúste sa návštevníkom stručne a jasne vysvetliť, prečo by sa na túto stránku mali pravidelne...