Ochrana pred povodňami - Preventívne opatrenia na potoku Čeršľa v obci Pakostov

 

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP str. 1.jpg (316,6 kB)

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP str. 2.jpg (337,4 kB)

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP str. 3.jpg (311,9 kB)

 

Dodatok č.2 k Zmluve o NFP str.1.jpg (337,6 kB)

Dodatok č.2 k Zmluve o NFP str.2.jpg (454,6 kB)

Dodatok č.2 k Zmluve o NFP str.3.jpg (291,3 kB)

Dodatok č.2 k Zmluve o NFP str.4.jpg (514,3 kB)

Dodatok č.2 k Zmluve o NFP str.5.jpg (624,4 kB)

Dodatok č.2 k Zmluve o NFP str.6.jpg (405,8 kB)

 

Dodatok č.3.pdf k Zmluve o NFP  (1 MB)

 

Dodatokč.4.pdf (1 MB)

Dodatok k Zmluve o dielo str. 1.jpg (227,1 kB)
Dodatok k Zmluve o dielo str. 2.jpg (190,4 kB)

 

 

Dodatok č.1 k zmluve str.1.jpg (438,2 kB)
Dodatok č.1 k zmluve str.2.jpg (433,7 kB)

 

 

Návrh zmluvy o dielo str.1.jpg (444,6 kB)
Návrh zmluvy o dielo str.2.jpg (588,3 kB)
Návrh zmluvy o dielo str.3.jpg (678,4 kB)
Návrh zmluvy o dielo str.4.jpg (646 kB)
Návrh zmluvy o dielo str.5.jpg (638,3 kB)
Návrh zmluvy o dielo str.6.jpg (668,3 kB)
Návrh zmluvy o dielo str.7.jpg (607 kB)
Návrh zmluvy o dielo str.8.jpg (548,2 kB)
Návrh zmluvy o dielo str.9.jpg (487,3 kB)

Dodatok č.1.pdf (373,6 kB)

Príloha č.1, Rozpočet stavby.pdf (2,6 MB)

 

Poistná zmluva Ochrana pred povodňami.pdf (1,1 MB)

 

Dodatok k UZ.jpg (215,9 kB)

Dodatok k UZ 1.jpg (331,7 kB)

Dodatok k UZ 2.jpg (331,8 kB)

 

Dodatok č. 2 k Úverovej zmluve str.1.jpg (238,1 kB)

Dodatok č. 2 k Úverovej zmluve str.2.jpg (269,5 kB)

Dodatok č. 2 k Úverovej zmluve str.3.jpg (334,6 kB)

Dodatok č. 2 k Úverovej zmluve str.4.jpg (138,7 kB)

 

Dodatok č. 3 k Úverovej zmluve č. 112846-2013 str. 1.jpg (233,9 kB)
Dodatok č. 3 k Úverovej zmluve č. 112846-2013 str. 2.jpg (327,6 kB)
Dodatok č. 3 k Úverovej zmluve č. 112846-2013 str. 3.jpg (122 kB)
 

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 112846-2013

Dohoda o vyplňovacom práve 112846.jpg (259,3 kB)
Dohoda o vyplňovacom práve 112846.jpg (155,2 kB
 

Úverová zmluva č. 117882-2013

 

Úverová zmluva str. 01.jpg (217,3 kB)

Úverová zmluva str. 02.jpg (311,3 kB)

Úverová zmluva str. 03.jpg (306,4 kB)

Úverová zmluva str. 04.jpg (313,7 kB)

Úverová zmluva str. 05.jpg (332,9 kB)

Úverová zmluva str. 06.jpg (334 kB)

Úverová zmluva str. 07.jpg (321,4 kB)

Úverová zmluva str. 08.jpg (359,6 kB)

Úverová zmluva str. 09.jpg (321 kB)

Úverová zmluva str. 10.jpg (330,7 kB)

Úverová zmluva str. 11.jpg (330,7 kB)

Úverová zmluva str. 12.jpg (162,1 kB)

 

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 117882-2013

 

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke str. 1.jpg (200,6 kB)

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke str. 2.jpg (270,4 kB)

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke str. 3.jpg (158,6 kB)

 

Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov - rekonštrukcia kotolne ZŠ 

Kúpna zmluva 
 

Mandátna zmluva

Smlouva o dílo

smlouva o dílo1.jpg (197,1 kB)

smlouva o dílo 2.jpg (203,7 kB)
smlouva o dílo 3.jpg (256,3 kB)
smlouva o dílo 4.jpg (253,8 kB)
smlouva o dílo 5.jpg (167,7 kB)

Dodatok č. 1 HEGAs.jpg (155,7 kB)
Dodatok č. 2 HEGAs.jpg (166,7 kB)
 

 

Mandátna zmluva Kubík

 
 
 

Zmluva o nájme VNL

Zmluva o poskytovaní stravy

 

"Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Pakostov"

Informácia o projekte: 

 
Tento projekt sa realuzije s podporou Európskej Únie, Európsky fond regionálného rozvoja 
Operačný program : Konkurencieschopnisť a hospodársky rast.
Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Pakostov
Prijímateľ - Obec Pakostov
Začiatok projektu : 20.07.2015 - Ukončenie prjektu : 31.12.2015
 
 

ZoD MARBER_PAKOSTOV-VO.pdf (2,3 MB)

Dodatok k zmluve o dielo.pdf (238,6 kB)

 

Dodatok k zmluve o dielo.1.pdf (239,6 kB)
Dodatok.c.1 -ZoD.pdf (444,9 kB)

 

 

 

Rozhodnutie.pdf (276,8 kB)

Rozhodnutie.1.pdf (126 kB)

Rozhodnutie.2.pdf (441,6 kB)
Rozhodnutie.3.pdf (437,5 kB)
Rozhodnutie.4.pdf (422,7 kB)

 

 

Zmluva o pôžičke - Real Trading.pdf (225,2 kB)

Zmluva o pôžičke- Real Trading.1.pdf (179 kB)


 

Zmluva o pôžičke MARBER.1.pdf (159,2 kB)
Zmluva o pôžičke MARBER.pdf (207,9 kB)
 

 

Zmluva o pôžičke Top.pdf (214,7 kB)

Zmluva o pôžičke Top.pdf (214,7 kB)

 

Rozpočet - príloha Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.pdf (516,7 kB) 

 

Zmluva o bežnom účte 30.12.2015.pdf (700,1 kB)

 

Objednávka na svetelnotechnické meranie .pdf (198,6 kB)

 

Zmluva o poskytnutí  NFP.pdf (5,8 MB)

 

Dodatok č. 1 - NFP.pdf (18 MB)

 

Zmluva o dielo. IKF.pdf (294,1 kB)
Zmluva o dielo IKF.pdf (248,3 kB)
Zmluva o dielo.IKF  (235,5 kB)

 

Zmluva o dielo svetelnotechnické štúdia.pdf (235,3 kB)
Zmluva o dielo svetelnotechnické štúdia.1.pdf (401,7 kB)
Zmluva o dielo svetelnotechnické štúdia.2.pdf (458,4 kB)
Zmluva o dielo svetelnotechnické štúdia.3.pdf (501,3 kB)
Zmluva o dielo svetelnotechnické štúdia.4.pdf (472,2 kB)
Zmluva o dielo svetelnotechnické štúdia.5.pdf (215,3 kB)

Dodatok č.1.pdf (225,4 kB)

Dodatok č.1.1.pdf (108,6 kB)

 

 

Tabuľa - Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Pakostov.JPG (1,8 MB)

 

Úverová zmluva č. 247724-2015 .pdf (4,7 MB)

Dodatok č. 1 str. 1 úverová zmluva (1).jpg (432 kB)
Dodatok č. 1 str. 2 úverová zmluva (2).jpg (351,7 kB)
 

 

Dohoda o vyplňovacom práve č. 247724-2015 .pdf (275,9 kB)

Dohoda o vyplňovacom práve č. 247724-2015 .1.pdf (379,3 kB)
Dohoda o vyplňovacom práve 247724-2015 .2.pdf (182,8 kB)Zmluva o zriadení záložného právač. 247724-2015.pdf (373,1 kB)
Zmluva o zriadení záložného právač..247724-2015 1.pdf (423,5 kB)
Zmluva o zriadení záložného právač.247724-2015.2.pdf (424,3 kB)
Zmluva o zriadení záložného práva.č. 247724-20153.pdf (445,6 kB)
Zmluva o zriadení záložného práva.č.247724-2015 4.pdf (280 kB)

 

 

 Fotodokumentácia 

 

Dohoda o urovnaní.pdf (767,5 kB)


 

"Rekonštrukcia miestných komunikácií v obci Pakostov"

 

Zmluva o dielo Z20161941_Z

 
 
 

Úprava verejného priestranstva obce Pakostov

Výzva na predloženie ponúk inžinierké projektovanie.pdf (289 kB)


Výzva na predloženie ponúk stavebný dozor.pdf (301,6 kB)


Zmluva o dielo inžinierská agentúra.pdf (825,3 kB)

 

 

 

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - NATRU - PACK

Zmluva o uzavretí - NATUR-PACK.pdf (1,6 MB)
 

PSK - Zmluva č. 492_2016_OK o poskytnutí dotácie.pdf (1,2 MB)

 

 

Kúpna zmluva Malik