Uznesenie z X. zasadnutia OZ konaného dňa 24.02.2012

Uznesenie z X. zasadnutia.jpg (268,7 kB)

Uznesenie z XI. zasadnutia OZ konaného dňa 11.05.2012

Uznesenie z XI. zasadnutia.jpg (314,3 kB)

Uznesenie z XII. zasadnutia OZ konaného dňa 03.08.2012

Uznesenie z XII. zasadnutia.jpg (327,8 kB)
 

Uznesenie z XIII. zasadnutia OZ konaného dňa 19.10.2012

Uznesenie z XIII. zasadnutia OZ konaného dňa 19.10.2012.jpg (126,4 kB)

 

Uznesenie zo XIV. zasadnutia OZ konaného dňa 25.11.2012

Uznesenie zo XIV. zasadnutia OZ konaného dňa 25.11.2012.jpg (128,1 kB)

 

Uznesenie z XV. zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2012

Uznesenie z XV. zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2012.jpg (137,9 kB)

 

Uznesenie z XVII. zasadnutia OZ konaného dňa 08.03.2013

Uznesenie z XVII. zasadnutia OZ konaného dňa 08.03.2013.jpg (235,4 kB)

 

 

Uznesenie z XVIII. zasadnutia OZ konaného dňa 24.05.2013

Uznesenie z XVIII. zasadnutia OZ konaného dňa 24.05.2013.jpg (146 kB)

 

Uznesenie z XIX. zasadnutia OZ konaného dňa 28.06.2013

Uznesenie z XIX. zasadnutia OZ konaného dňa 28.06.2013.jpg (368,1 kB)

 

Uznesenie z XXII. zasadnutia OZ konaného 21.3.2014

Uznesenie z XXII. zasadnutia OZ konaného 21.3.2014.jpg (129,8 kB)
 

Uznesenie z XXIII. zasadnutia OZ konaného 16.5.2014

Uznesenie z XXIII. zasadnutia OZ konaného 16.5.2014.jpg (142 kB)
 

Uznesenie z XXIV. zasadnutia OZ konaného dňa 27.6.2014

Uznesenie z XXIV. zasadnutia OZ konaného dňa 27.6.2014.jpg (249,7 kB)
Uznesenie z XXIV. zasadnutia OZ 27.6.2014 .jpg (93,3 kB) - II. strana
 

Uznesenie z I. ustanovujúceho zasadnutia konaného dňa 30.11.2014

 
 
 
 
 

Uznesenie Z IX.zasadnutia OZ konaného dňa 25.02.2016

 
 

Uznesenie Z X.zasadnutia OZ konaného dňa 06.05.2016

Uznesenie z X. zasadnutia OZ konaného dňa 06.05.2016.pdf (183,7 kB)

Uznesenie Z XI.zasadnutia OZ konaného dňa 23.06.2016

Uznesenie Z XII.zasadnutia OZ konaného dňa 31.08.2016

Uznesenie Z XIII.zasadnutia OZ konaného dňa 19.10.2016

Uznesenie Z XIV.zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2016

Uznesenie Z XV.zasadnutia OZ konaného dňa 20.01.2017